× (780) 720-1417 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:TU6 CykelfrÃ¥gor, förslagspunkt 7 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:TU6 CykelfrÃ¥gor, förslagspunkt 6 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:TU6 CykelfrÃ¥gor, förslagspunkt 9 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:TU6 CykelfrÃ¥gor, förslagspunkt 5 770-594-6808 (303) 558-2649 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:KrU6 En ny europeisk agenda för kultur, förslagspunkt 1 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:KU14 Översyn av Riksrevisionen - vissa frÃ¥gor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m., förslagspunkt 3 (724) 912-8131 [2019-02-14] Omröstning: betänkande 2018/19:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017, förslagspunkt 2 [2018-12-21] Omröstning: betänkande 2018/19:MJU2 UtgiftsomrÃ¥de 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 7 4796855489 [2018-12-21] Omröstning: betänkande 2018/19:MJU2 UtgiftsomrÃ¥de 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 1 [2018-12-20] Omröstning: betänkande 2018/19:TU1 UtgiftsomrÃ¥de 22 Kommunikationer, förslagspunkt 3 [2018-12-20] Omröstning: betänkande 2018/19:AU1 UtgiftsomrÃ¥de 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, förslagspunkt 1 [2018-12-18] Omröstning: betänkande 2018/19:KrU1 UtgiftsomrÃ¥de 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 8 [2018-12-18] Omröstning: betänkande 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber, förslagspunkt 2 semiconfluent (706) 604-6698 unfailed